•  
  Denise  
   
  Freshmen (9th grade) Class Counselor
  Denise Burns
  (916) 771-6565 ext 4024 
   
   
   Mendez
   
  Sophomore (10th grade) Class Counselor  
  Kassie Mendez
  (916) 771-6565 ext 4028 
   
   
   
   
   Alstot
   
   
  Junior (11th grade)  Class Counselor 
  Jim Alstot
  (916) 771-6565 ext 4023 
   
   
   
   Don Allen
   
  Senior (12th grade A-L) Class Counselor
  Don Allen
  (916) 771-6565 ext 4021 
   
   
   
    photo coming soon
  Senior Counselor 12th Grade (M-Z and Intervention)
  Carey Bussey 
  (916) 771-6565 ext 4029   
   
   
   
   
   
  Zamora  
  Intervention Counselor (9th, 19th and 11th) and EL Services
  Marcelina Zamora
  (916) 771-6565 ext 4022 
   
   
   hanley
  Learning Support Specialist
  Miranda  Hanley
  (916) 771-6565 ext 4030 
   
   
    
   
  Hummel  
  Special Services Coordinator
  Karen Hummel 
  (916) 771-6565 ext 4026